Koiratanssi

Koiratanssi on luovaa tottelevaisuutta, jonka tavoitteena on ohjaajan ja koiran musiikin tahdissa suorittama ja siihen mukautettu oivaltava ohjelmakokonaisuus. Ohjelman tulee huomioida koiran erityisominaisuudet ja ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä.

 Freestyle (FS) eli vapaaohjelma muodostuu vapaavalintaisista liikkeistä, jotka yhdistetään toisiinsa sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Heelwork to Music (HTM) on monipuolista seuraamista musiikin tahdissa.

 

Koiratanssi on kiehtovan vapaamuotoinen ja monipuolinen koiraharrastuslaji, jossa koirankoulutustaitojen lisäksi korostuvat erityisesti ohjaajan ja koiran välinen saumaton yhteistyö, luovuus sekä musiikin tulkitseminen.

Koiratanssissa koiralle opetetaan vapaavalintaisia liikkeitä tai seuraamisposititoita sekä niiden sujuvaa yhdistämistä toisiinsa erilaisin siirtymin. Tämän jälkeen ohjaaja laatii halutessaan kaikista opituista liikkeistä yhtenäisen ja sujuvan ohjelmakokonaisuuden, koreografian, joka esitetään valittua musiikkia tulkiten ja ilmentäen. Tavoitteena on, että koira, ohjaaja ja musiikki ovat kaikki harmonisessa sopusoinnussa keskenään. Koiratanssiohjelma ei ole koskaan pelkkä suoritus, se on myös esitys, ja siten sen tulisi aina olla myös miellyttävä katselukokemus yleisölle. Näin ollen on suotavaa, että myös ohjaaja omalta osaltaan esiintyy ja tulkitsee musiikkia omalla liikkumisellaan, vaikka ohjelman pääosa onkin koiralla.

IMG_2609

kuvaaja: Jessica Varjonen

Koiratanssi sopii kaikille roduille ja kaikenlaisille ohjaajille, sillä siitä voi räätälöidä juuri omalle koiralleen ja itselleen sopivaa. Liikuntarajoitteetkaan eivät estä koiratanssin harrastamista, sillä tällöin esimerkiksi fyysisiä voimia vaativat liikkeet voi jättää pois. Koiratanssissa onkin oleellista katsoa ja kuunnella omaa koiraansa sekä laatia ohjelma koiran ja itsensä parhaita puolia korostaen. Vaikka koiratanssi sopiikin kaikille koirille ja ohjaajille, sitä ei tule erehtyä luulemaan helpoksi lajiksi. Koiratanssiohjelma saattaa kestää enimmillään jopa neljä minuuttia, mikä on koiralle hyvin pitkä aika keskittyä yhtäjaksoiseen työskentelemiseen. Lisäksi häiriönä ovat kovalla soiva musiikki ja yleisö.

IMG_4594

kuvaaja: Hanna Maines

Koiratanssiohjelmassa koiran tulee pystyä vastaanottamaan ja toteuttamaan lukuisia käskyjä peräjälkeen ilman palkkaa tai taukoja välissä, samalla kun ohjaaja tekee kaikesta vielä vaikeampaa lisäämällä oman liikehäiriönsä sekaan. Tämä kaikki tulisi vielä pystyä tekemään musiikkia tulkiten ja ajoittaen liikkeet oikeisiin kohtiin. Ei niin kovin helppoa, mutta onnistuessaan sitäkin palkitsevampaa. Koiratanssin haasteet huomioonottaen on siis selvää, että ohjaajan ja koiran välisen suhteen on oltava hyvä: koiran on oltava motivoitunut ja halukas työskentelemään ihmisen kanssa. Toisaalta koiratanssin harrastaminen voi myös toimia voimavarana paremman suhteen rakentamisessa. Liikkeiden opettaminen ja silkka ajanvietto koiran kanssa yleensä parantavat koiran ja ihmisen välistä vuorovaikutusta kuin huomaamatta.

Koiratanssi on jakautunut kahteen eri lajiin, jotka ovat freestyle ja HTM (heelwork to music).

Freestyle eli vapaaohjelma antaa nimensä mukaisesti ohjaajalle täysin vapaat kädet valita ohjelmaan mitä tahansa sellaisia liikkeitä, jotka eivät vahingoita koiraa. Tavallisimpia freestyleliikkeitä ovat esimerkiksi erilaiset pyörimis-, kiertämis- ja pujotteluliikkeet, mutta liikkeiden keksimisessä rajana on vain ohjaajan oma mielikuvitus! Freestyle on siis laji, jossa saa ajatella ”boksin ulkopuolelta” ja myös hyödyntää oman koiransa vahvuuksia mitä parhaimmalla tavalla. Mitään valmista muottia tai ohjetta ei ole olemassa. Jos jokin liike ei suju, sen voi aina vaihtaa toiseen ja siten antaa koiralle kaikki mahdolliset eväät onnistumisen kokemukseen ja tekemisestä nauttimiseen. Freestylen haasteet piilevät muun muassa nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joissa koiran tulee musiikkiin sopien vaihtaa keskenään hyvinkin erityyppisistä liikkeistä toisiin hyvin nopealla tempolla. Koiratanssin ylemmissä tasoluokissa myös freestylen tekninen vaativuus korostuu esimerkiksi erilaisten kaukoliikkeiden muodossa.

IMG_5143

kuvaaja: Hanna Maines

HTM eli heelwork to music on seuraamista musiikin tahdissa. HTM:ssä on kymmenen erilaista ennalta määrättyä seuraamispositiota eli koiran asemaa suhteessa ohjaajaan. HTM-ohjelma koostetaan näistä eri seuraamispositioista sekä oivaltavista ja sujuvista siirtymistä positioiden välillä. Neljäosa HTM-ohjelmasta voi olla koostettu myös vapaavalintaisista freestyleliikkeistä, mutta pääpaino tulee olla kauniissa ja monipuolisessa seuraamisessa, eikä koiran tule missään vaiheessa ohjelman aikana olla yli kahta metriä etäämmällä ohjaajastaan. HTM sopii siis esimerkiksi koirille, jotka haluavat toimia lähellä ohjaajaa. HTM saattaa kuulostaa yksinkertaiselta lajilta, mutta jo usean eri seuraamisposition opettamisessa kaikkine suuntineen on haastetta kerrakseen. Voit katsoa havainnollistavan kuvan eri HTM-positioista tästä. Kuvasta puuttuvat positiot ohjaajan jalkojen välissä seuraten katse ohjaajan menosuuntaan ja katse poispäin ohjaajan menosuunnasta.

IMG_5421     IMG_4671  IMG_27061

kuvaaja: Hanna Maines

Koiratanssissa kilpaillaan Suomessa kolmessa eri tasoluokassa: alokasluokassa, avoimessa luokassa ja voittajaluokassa. Kilpailijat tavoittelevat kilpailuissa kunniamainintoja (verrattavissa TOKON 1-tulokseen), jotka oikeuttavat koirakon siirtymään seuraavan tasoluokkaan. Koiratanssikilpaluissa tuomarit antavat pisteitä sekä teknisistä ansoista että ohjelman taiteellisesta vaikutelmasta. Kunniamaininnan saavat kaikki koirakot, joiden tekniset ja taiteelliset pisteet tähän oikeuttavat riippumatta kilpailun sijoituksesta. Tasoluokasta seuraavaan edetessä vaatimustaso kasvaa muun muassa liikkeiden määrän ja teknisen vaikeustason kohdalla kuten myös ohjelman koreografian suhteen. Näin ollen voittajaluokassa saatetaan nähdä jo hyvinkin huolella mietittyä tarinankerrontaa ja pilkuntarkkaa teknistä taituruutta. Voittajaluokassa jaetaan kunniamainintojen sijasta koiratanssisertifikaatteja, joiden myötä koira voi saavuttaa Suomen koiratanssivalion arvon (FI KTVA-FS tai FI KTVA-HTM). Valioitumiseen koirakko tarvitsee kolme sertifikaattia, joista ensimmäisen ja kolmannen saamisen välillä tulee olla kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Koiratanssin kansallisiin kilpailusääntöihin voit tutustua tarkemmin täältä.

IMG_5394   IMG_3715 (533x800) IMG_7300 (533x800)

kuvaajat: Hanna Maines, Anna Laulajainen

Koiratanssissa kilpaillaan myös kansainvälisellä tasolla. Suurimmat kansainväliset kilpailut ovat maailmanmestaruuskilpailut sekä avoimet Euroopan mestaruuskilpailut (OEC). Suomi lähettää joka vuosi joukkueen Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin, joissa suomalaiset koirakot ovatkin menestyneet hyvin useana vuotena.

IMG_6652

kuvaaja: Hanna Maines

Koiratanssi on loputtoman kiehtova ja loputtomia mahdollisuuksia täynnä oleva laji. Se avaa ovet saumattomaan yhteistyöhön oman koiran kanssa ja antaa ohjaajalle mahdollisuuden päästää luovuutensa valloilleen. Sen myötä ohjaaja saa todella haastaa omia koirankoulutustaitojaan ja ongelmanratkaisukykyään äärirajoille tai ihan vain ylittää itsensä joka kerta, kun uskaltautuu esiintymään ja eläytymään yleisön edessä. Koiratanssin kautta voi kokea aivan uskomattomia asioita yhdessä oman koiransa kanssa. Koiratanssi on suurien tunteiden laji, ja parhaimmillaan se on kauneinta, mitä ihminen ja koira voivat tehdä yhdessä. Mikä parasta, jokainen meistä voi harrastaa ja toteuttaa koiratanssia juuri sillä haluamallaan tavalla ja jokainen tapa on aivan yhtä oikea.

12218364_930827223654857_285032118_o

kuvaaja: Katja Taskinen

Teksti: Anna Laulajainen